Esetleírások

Az adományozóknak, és csapatunk önkénteseinek köszönhetően a Nyugodt Szív megalakulása óta sok családot és egyedülálló személyt tudtunk segíteni abban, hogy a lakhatásukat ne veszítsék el, vagy, hogy a méltó lakhatásuk megvalósuljon! Ezekből az esetekből – természetesen álnéven -szeretnénk az alábbiakban bemutatni példákat a teljesség igénye nélkül:

„B. Erika” egyedülálló ötgyerekes anyuka fordult a Nyugodt Szívhez. A szülést követően kimaradt a munkából, majd a fűtési időszak beköszöntével egyre halmozódtak a befizetetlen számlák, hisz a család bevételének nagy része elment a gyerekek iskoláztatási és óvodai költségeire. Az összegyűlt nyolc havi lakbérhátralék miatt az eszközkezelő már kilakoltatással fenyegette a családot.
A Nyugodt Szív 82.000 Ft-tal szállt be a tartozásrendezésbe, így hat havi tartozás alá csökkent az adósság, ami lehetőséget adott arra, hogy a család tárgyaljon az eszközkezelővel, s elhárult a kilakoltatás veszélye.

Egy idős asszony, „C. Ilona” érdekében volt menye fordult alapítványunkhoz. Ilona fia öngyilkos lett, s így az idős asszony nem tudta fizetni tovább önkormányzati bérlakásának terheit, komoly tartozása halmozódott fel. Ahogy a nekünk írott levélben állt: „Amióta Ilona egyedül maradt, fizeti a saját elhasznált rezsijét, de sajnos a hátralékát nem tudja behozni. Így is nagyon kevés jut megélhetésre. Már több mint 20 éve önkormányzati bérlakásba lakik és soha nem volt tartozása és segélyt sem kért soha. A fia temetését önkormányzati segítséggel tudta rendezni. Ha a hátralékát nem rendezi, az önkormányzat nem hosszabbítja a bérleti szerződést, ebben az esetben utcára kerülne.”
A Nyugodt Szív 60.000 Ft-tal járult hozzá a tartozásrendezéshez.

„Cs. Renáta” családja, férje és középiskolás lánya lakhatása miatti aggodalmában fordult a Nyugodt Szívhez: „Történetem úgy másfél éve kezdődött. Önkormányzati lakásban lakunk. Másfél évvel ezelőtt elkezdtem sokat betegeskedni, majd kiderült, hogy rosszindulatú gyomordaganatom van. A munkahelyem, mikor megtudta, mi bajom, azonnali hatállyal elküldött. Férjem volt az egyedüli kereső a családban. Az ő jövedelmének az ötven százalékát azonban levonták az előző házasságából származó hitelekre, illetve gyermektartásra. Így tulajdonképpen alig maradt valami. Mivel nem tudtuk a bérleti díjat fizetni az önkormányzat szerződést bontott velünk. A kerületi családsegítőn keresztül fordultunk a Hálózat Alapítványhoz, ahol megítéltek nekünk 400.000 Ft támogatást. Ezt az összeget azonban csak akkor kapjuk meg, ha a saját részt kifizetjük. Időközben megkaptuk a bírósági levelet miszerint 15 napon belül el kell hagynunk a lakást. Ha innen mennünk kell, utcára kerülünk, nincs hova mennünk. Ez az egyetlen lehetőségünk. Ha ezt elveszítjük hova menjek egy kiskorú gyerekkel, betegen?
A Nyugodt Szív 100.000 Ft-ot adott a család számára, hogy kifizessék az önrészt. Így megkapták a Támasz Alapítvány támogatását, s nem kerültek utcára.

Van olyan eset, amikor egyetlen összeggel két család menthető meg: „B. Tímea” egyedülálló anyaként, három gyermekével egy szintén rossz helyzetű, kétgyerekes anyukánál lakott. Tímea és családja érdekében egy jóakarójuk fordult a Nyugodt Szívhez. Ahogy levelében írta: „Tímea mindig dolgozott még a gyes mellett is, de jelenleg nincs munkája. A gyes és családi pótlék összege elment rezsire és a megélhetésükre. Nem lesz pénzük kaucióra. Ha nem tudnak kiköltözni, kirakják őket az utcára, a 3 gyerek megy a szakellátásba. A tulaj nem egy könyörtelen ember, hanem egy egyedülálló 2 gyermekes enyhén értelmi fogyatékos édesanya. Átmeneti nevelt volt, devizahitelt vett fel, hogy a rezsitartozással teli önkormányzati lakást az apja halála után megvehesse.”  A hitel rendezése úgy volt lehetséges, ha eladják a lakást. Erre viszont nem lett volna lehetőség, ha Tímeák nem tudnak kiköltözni.
A Nyugodt Szív segítséget nyújtott Tímeáék kauciójához, így kiköltözhettek a lakásból, s a befogadó család anyagi helyzete is rendeződött a lakás eladásával.

„Gy. Vera” egyedülálló ötgyermekes anyuka fordult a Nyugodt Szívhez. A gyerekek közül többüknek van súlyos, tartós betegsége (asztma, vesetágulat, autoimmun betegség). Vera leveléből idézve: „Ez azt jelenti, hogy max. 2 hetente beteg valamelyik, vagy én, ezért idén eddig 3 munkahelyet veszítettem el. A gyerekeket egyedül nevelem, tartásdíjat nem kapok. A gyerekek után járó ellátásból nem tudtam a rezsit kifizetni, ezért ki kell költöznöm, hiába fizettem ki a bérleti díjat. Nem maradt egy forintom sem megélhetésre. Szerencsére ígéretet kaptunk a helyi anyaotthontól, hogy jövő héten beköltözhetek.” A kiköltözés miatt arra lett szüksége a családnak, hogy holmijukat biztonságban tudhassák.
A raktárbérléshez 30.000 Ft-tal járult hozzá a Nyugodt Szív.

„B. János” maga is segítőként dolgozik egy nehéz sorsú embereknek segítő civil szervezetnél. Azzal fordult a Nyugodt Szívhez családja – felesége és három gyermekük – lakhatása megmentése érdekében -, hogy segítsünk kifizetni a lakbért, mivel annak hiányában a lakástulajdonos zárat cseréltetett volna.
A Nyugodt Szív 20.000 Ft-tal támogatta a családot, így nem vesztették el lakhatásukat.

Egy fiatal várandós anyuka, „H. Erika” érdekében családsegítője fordult hozzánk. Erika együtt lakott édesanyjával, nevelőapjával és két kistestvérével. Ahogy a családsegítő a Nyugodt Szívnek írt levelében összefoglalta: „Erika tanulmányait jelenleg is folytatja és a baba születése után is tervezi a tanulást. Mindenképpen szeretne leérettségizni. A probléma az, hogy nevelőapja nem engedi a lányt a gyermek megszületését követően a lakásba. Nem lakhatnak, és nem élhetnek ott, ezért albérletet kell keresniük. A kórházból a csecsemőt nem engedik ki, ha Erika nem tud felmutatni egy olyan albérletet, családi fészket, ahová a babát hazaengednék. Akkor pedig, ha nem engedik haza a picit, csecsemőotthonba kerülne. (…) A nagymama tudja őt segíteni az albérlet kifizetésében a későbbiekben, de ehhez munkát is kell találnia, azonban létfontosságú és elsődleges cél, hogy a csecsemő hazakerülhessen és édesanyja nevelhesse őt.
A Nyugodt Szív beszállt a kaucióba, így sikerült albérletet kivenni. 30.000 Ft támogatás adtunk.

„B. Lilla” nyugdíjas asszony megromlott egészségi állapota, a gyógykezelések költségei miatt kellett, hogy eladja saját lakását. Most albérletéből is költöznie kellett, mivel a tulajdonos eladta a lakást. Ahogy a Nyugodt Szívnek küldött levelében írta: „Jelenleg legkisebbik lányommal élek egy háztartásban, aki dolgozik. 13 éve folyamatosan albérletben lakom, mert a sajáttulajdonú lakásomat el kellett adni betegségem végett. A betegségem, magas vérnyomás, cukor, és sajnos szív műtött vagyok. Nem régiben kaptam sajnos egy stroke-t” A betegségek költségei mellett nem tudtak annyit félretenni, hogy az új albérletbe költözést fedezzék.
A Nyugodt Szív az új albérlet kauciójára adott 90.000 Ft-ot.

„Sz. B. Krisztina” márciusban ezt írta a Nyugodt Szívnek: „Soha nem kértem, inkább én adtam, de most nem tudok hova fordulni. Albérletben lakunk (a főbérlő megemelte a bérleti díjat 50e Ft-ra). Ápolásin vagyok a 86 éves édesanyámmal és egyedül nevelem 21 éves felsőfokú tanulmányait folytató fiamat.” Krisztina következő hónaptól tervezett munkába állása terveik szerint ismét egyenesbe hozza a családot, de a lakás költségei miatt élelemre már nem tudtak fordítani.
A Nyugodt Szív 10.000 Ft megélhetési támogatással segítette a családot.

„K. Rózsa” családját a férj egészségi állapota sodorta kilátástalan helyzetbe: „Férjemet üzemi baleset érte másfél éve, keze sorvadásnak indult. Van egy gimnazista lányunk. Abban szeretnék segítséget kérni, hogy június elején ki kell költözni az albérletből és az új albérlet kaucióját nem tudjuk kifizetni, mivel nehéz anyagi körülmények között élünk. Férjem műtét előtt áll, kezd kicsúszni minden a kezeim közül.
A Nyugodt Szív az új albérlet kéthavi kaucióját : 110.000 Ft-ot adott a családnak.

Hajléktalan szállón élő egyedülálló férfi kereste meg a Nyugodt Szívet. „K. László” 39 évet dolgozott, két éve munkanélküli. Egészségügyi problémái miatt adódó többletköltségek elvitték a szálló díjára szánt pénzét, ezért fordult az alapítványhoz.
A Nyugodt Szív kéthavi szállódíjjal és megélhetésre adott támogatással segített: 27.000 Ft-ot adtunk.

„Anna” május közepén fordult a Nyugodt Szívhez segítségért családjuk – férje és kamasz lánya – érdekében. A férj korábban jól kereső kárpitos vállalkozást vitt. A nem fizető megrendelők miatt végül csődbe ment a vállalkozás. El kellett adni házukat, az eladott lakás árából kifizették a jelzáloghitelt, elmaradt számlákat, de végül bérelt lakásuk – lakhatásuk is veszélybe került a családot érő sorozatos tragédiák miatt. Ahogy Anna írta: „édesapám betegségben, öcsém balesetben, húgom szívinfarktusban halt meg, anyukám szélütést kapott, ápolni kellett 2006-ban bekövetkezett haláláig, mindez 4-5 év leforgása alatt” Anna három műszakban járt dolgozni, hogy családjukat a felszínen tartsa, de aztán ő maga is súlyos beteg lett, s munkanélküli, ezért további adósságok halmozódtak fel.
A Nyugodt Szív mentora abban is segített, közbenjárva az új főbérlőnél, hogy legyen türelmes a családdal, s két részletben fizethessék a tartozást. Az alapítvány kéthavi bérleti díjjal, a rezsitartozás rendezésével segített: 109.255 Ft-ot kapott a család.

Sokszor a fő feladat: bátorítani az embereket arra, hogy ne tőlünk várják a csodát, hanem tegyenek sorsuk javításáért! Az alábbi történet is ezt példázza:
„Sz. Jánosék” története arra példa, hogy a Nyugodt Szív támogató hozzáállása sokszor van annyira fontos, mint a pénzbeli támogatás. János azzal fordul a Nyugodt Szívhez családja – felesége és épp csak megszületett, kéthetes babájuk érdekében -, hogy támogassuk költözésüket.  János és családja ugyanabban a házban élt, ahol apja és testvérei.  Családját féltette a rokonok életmódja miatt: „akiknek sajnos nagy szenvedélye az italnak. napi rendszerességgel végig kell néznünk, hogy ők vitatkoznak, és hogy isznak. én és a párom se nem iszunk alkoholt, se nem dohányzunk. és a gyerekünket nem akarjuk, hogy ezt végig nézze. én becsületesen fel akarom nevelni ki iskoláztatni és úgy indítani a nagyvilágba. nem akarom azt, hogy ugyan azt át élje mint én. hogy szakma nélkül vagyok mert kénytelen voltam dolgozni menni mert anyukám meg halt. apám meg a testvéreim nem segítettek meg csak ittak részegeskedtek
A Nyugodt Szív mentorának levelei abban támogatták János, hogy merjen lépni a kitűzött cél felé – egy közeli ingatlan vásárlásához sikerült részletfizetést egyeztetnie. A Nyugodt Szív anyagi támogatására végül csupán annyiban lett szükség, hogy a szükséges nyílászárók megvásárlását támogattuk. Így a ház lakhatóvá vált.

„B. Renáta”, rokkantnyugdíjas egyedülálló asszony fordult március végén a Nyugodt Szívhez problémájával:
Igaz hogy még nem vagyok hajléktalan, de sulyos oxigén palackos asztmas vagyok, 10 éve pánik beteg, ez miatt utcára ennyi ideje nem tudok kimenni, csakha orvoshoz visznek. A kérésem az lenne, hogy mivel villannyal fűtöttem egész télen, meg egyébként is minden azzal működik , mert a gázom ki volt kapcsolva és a vissza kapcsolási dij 28 ezer ft és a villany tartozásom kb hatvan ezer ft, igy sem gáz nincs még a lakásban, es villanyom sem lesz mert nem tudom kifizetni.
A felhalmozott tartozás törlesztése miatt az asszony ételre nem tudott már pénzt fordítani.
A Nyugodt Szív 30.000 forinttal járult hozzá a tartozásrendezéshez.

„C. Réka” írta nekünk: „Másfél évvel ezelőtt kiderült, hogy rosszindulatú gyomordaganatom van. A munkahelyem, mikor megtudta mi bajom azonnali hatállyal elküldött. Férjem lett az egyedüli kereső a családban. Mivel [egyéb tartozások törlesztése miatt] nem tudtuk a bérleti díjat fizetni az önkormányzat szerződést bontott velünk. Engem azóta megoperáltak, eltávolították a gyomromat. Most százalékoltak le, 73%-os egészségkárosodással. A kerületi családsegítőn keresztül fordultunk a hálózat alapítványhoz, ahol megítéltek nekünk 400.000 Ft támogatást. Ezt az összeget azonban csak akkor kapjuk meg, ha a saját részt kifizetjük. Időközben megkaptuk a bírósági levelet miszerint 15 napon belül el kell hagynunk a lakást.”
A Nyugodt Szív 100.000 Ft-tal támogatta a családot, így megkaphatták a Hálózat Alapítvány segítségét is, s a kilakoltatást is elkerülték.

„H. Annáék” családja esetében egy egyedülálló anyuka 5 kiskorú gyerekkel kérte a Nyugodt Szív segítségét. A rossz anyagi körülmények miatt 4 havi albérleti elmaradás halmozódott fel, illetve többhavi rezsitartozás, amely miatt a családot a kilakoltatás fenyegette.
Ahogy az anyuka írta levelében: „nem igazán tudtam felre tenni az albérletre, es a negyedik hónappal vagyok már elmaradva sajnos. Nem szeretném, ha a picikéimmel az utcára kerülnék. Szeretném felvenni a szocpolt, de sajnos a vízszámla is csúszott és így nem tudok megmozdulni innen. Vizesek a falak, dohosodnak jobban mondva az ágyak átvették azt a szagot, a szekrényekbe a ruhák is.
A Nyugodt Szív 50.000 Forint lakhatási támogatással lépett be a tartozás rendezésébe, amellyel a kilakoltatást a család elkerülte.

Leggyakrabban talán azzal a problémával fordulnak a Nyugodt Szívhez, hogy az önkormányzati bérlakás bérét sem tudja már a család kigazdálkodni. A felhalmozódó tartozás aztán kilakoltatáshoz vezet. Az alábbi történet erre példa:
„M. Nóra” április 15-én fordult hozzánk hasonló problémával. Nóra férjével és 11 éves kisfiával hét éve él önkormányzati bérlakásban. Ahogy írja: „Az aktuális havi számlák mellett nem tudtam bevállalni az adósságkezelést. Most hogy az adósságaimat próbálom kifizetni, már az évekkel ezelőtt felvett személyi hitelemet sem tudom törleszteni, ami már végrehajtás alatt van. Úgy gondolom, hogy eléggé kilátástalan a helyzetünk.
A Nyugodt Szív kéthavi fűtéstartozást: 64.820 Ft anyagi támogatást adott. Így a család az elmaradt lakbértartozást tudta rendezni.

„N. Gabriella” azért fordult hozzánk kérésével, mivel felnőtt gyerekeire nem számíthatott. Gabriellának, aki maga is hosszú éveken keresztül a szociális szakmában dolgozott, bár volt albérleti szobája, munkája, de betegsége miatt gyakorlatilag napi szinten éhezett, s az utca fenyegette, ha nem tudta volna fizetni a szobát. Korábban maga is volt hajléktalan, lakott szállón, nagyon keményen küzdött-küzd azért, hogy a sors ismétlődését elkerülje.
A Nyugodt Szív albérleti támogatással segített elkerülni, hogy Gabriella az utcára kerüljön.
Köszönetként egy szép írást küldött nekünk – ebből idézünk:
„Hajléktalanszálló. Utca. Pici albérleti szoba. Betegségek. Havi 42Ft/hó. 30.000Ft albérlet. Gyógyszerek, kezelések. Bérlet már nincs. Több órás kerülők, félelem, szégyen. Éhezés. Nem baj, kibírom, amíg rendbe jövök. Nappal tea, ha orvoshoz kell menni, mazsola a vércukor miatt. 2-3 napig kitart egy csomag mazsola, és ízt is érzel. Este, elalvás előtt kenyér. Ha van zsír, azzal. Nem olajat veszel. Minek? Ha van fokhagyma, kenyér, zsír, akkor hetekig bírod pirítóssal. Szereted. Gyorsan elaludni, amíg nem érzed újra éhesnek magad. Az éhezés, a betegség, a feszültség, a rettegés az utcától elveszi minden erődet. Már érzem, agresszív vagyok a félelemtől, az éhezéstől, a reménytelenségtől. Már nem tudok mozdulni. …. Feladom… És akkor , akkor szólnak, hogy segítünk. Most. Azonnal. Remegsz, és szeretnél remegő lábak nélkül állni. Segítenek. Eljönnek, adnak. Köszönet, akik adakoztak a Nyugodt Szívnek, és azoknak, akik ebben részt vesznek, dolgoznak, önként. Köszönet Endrének, aki elindította. Köszönet azok nevében is, akik még nem tudom kik lesznek, de lesznek, akik ugyanígy, általuk Esélyt kapnak.”

Egy Baranya megyei család támogatója fordult levélben a Nyugodt Szívhez: „Egyelőre még van tető a fejük felett, de ez épp hogy csak tető. Mivel két kiskorú gyerek van a családban, nem fenyegeti őket a kilakoltatás veszélye, noha bankkölcsön miatt fizetésképtelenné váltak. Bérlőként, szerény bér megfizetése mellett elvileg ott tudnának maradni abban a házban, amelyet eddig a sajátjuknak tudtak, ha valamilyen szinten ötről-hatra lennének képesek vergődni. A szülők is ambiciózusak, tanulnak, ám munkájuk hol akad, hol pedig nem. Egy kis zsákfaluban laknak, önmagában csupán az iskolába vagy a munkába jutás is igen sok pénzt felemészt. Kiutat nem látnak, elköltözni nem tudnak, mert egy jelentősebb bérleti díjat már ma sem tudnának kifizetni, nem beszélve arról, hogy az a kis jövedelmük is bizonytalanná válna, ami e pillanatban még van. Tehát maradni kénytelenek. Szeretnék azonban, ha a házuk rendezettebb lenne, ha legalább a folyóvíz be lenne vezetve, ha legalább a fűtéssel ne lennének ekkora gondjaik, mert kémény sem igen akad.
Segítőjük időközben szerzett egy laptopot, amit a középiskolás gyerekek valamint a főiskolára járó anyuka használnak majd ősztől. Jó azt érezni, hogy van szolidaritás Magyarországon!
A Nyugodt Szív 50.000 Ft-ot utalt a családnak, hogy lakhatási körülményeiken javíthassanak.

„N. Lászlóné” két unokája miatti aggodalomból írt nekünk: „2 unokám van. Sajnos a lányom betegségben elhunyt. A férje meg eltűnt, nem tudunk róla semmit. Egy kis szerény faluban élünk, amióta elhunyt szegény lányom, azóta pokol az életünk. Én már 62 éves nyugdíjas asszony vagyok és beteges. Cukorbeteg vagyok,a szívemmel is problémák vannak.  De nem ez a lényeg, hanem az, hogy fel tudjam nevelni a 2 unokámat. Albérletben lakunk, mert amikor a lányom élt akkor jelzálogot vett fel a házra. Nem tudtunk fizetni és így elvette a bank a házunkat. Eddig én is el tudtam menni kis alkalmi munkát végezni, takarítani szoktam menni, szőlőbe szoktam járni, ami van. El vagyok maradva a lakbérrel. Nagyon kis nyugdíjam van, és amit meg a gyerekekre kapunk, azt rájuk költöm.
A nagymama azért fordult a Nyugodt Szívhez, hogy az elmaradt lakbér ne veszélyeztesse a lakhatást és az unokákat el ne vegyék tőle.
A Nyugodt Szív 80.000 Ft-tal segített a helyzetet rendezni.

„P. Róberttől” a következő levelet kapta a Nyugodt Szív június 9-én: „Varrógépszerelőként dolgoztam 34,5 fél évet, 2010-ben jobb oldali, még ez évben baloldali csípőmet megműtötték, protézist helyeztek be. A bal oldali műtét nem sikerült, és 2012-ben újraoperáltak, közben 2011-ben gerincemet is megműtötték. Az sem sikerült, azóta is két hónaljmankóval járok, állapotom végleges, lakásomat csak autóval bírom elhagyni, így jelentős üzemanyagköltség is terhel. Városunkban kórház nincs, minden esetben Kecskemétre kell orvosi ellátás miatt utaznom, tömegközlekedést nem tudok igénybe venni. Elhelyezkedni nem tudok, hisz sokszor reggelente olyan fájdalmam van, hogy otthonomat napokig nem tudom elhagyni.
Róbert felesége nemrég elhunyt, hátra hagyva egy nagyobb adósságot, melyet a férfi egyedül, betegsége bekövetkeztével, a munkából kiesése után nem tudott fizetni. Az eszközkezelő átvette lakását. A tartozások felhalmozása miatt a kilakoltatás fenyegette.
A Nyugodt Szív 90.000 Ft utalt Róbert számára, mellyel a tartozásai jelentős részét rendezni tudta.

„B. Anita” és családja (3 kiskorú gyerek, összesen 5 fő) esetében nem közvetlenül a lakhatás került veszélybe, hisz volt tető a fejük felett, hanem az emberhez méltó lakhatás nem volt adott: a háznál víz tartozás miatt a vizet leszűkítették, s nagyon nehéz körülmények mellett tudtak csak vizet hordani mosáshoz, fürdéshez, főzéshez.
A család helyzetét a Nyugodt Szív egyik mentor segítője sok-sok utánajárással rendezte: Utánanézett a vízszolgáltatásra vonatkozó rendelkezésnek, felvette a kapcsolatot a családsegítővel, a vízszolgáltatóval, segített az anyukának kérvényt írni. Az utánajárásnak, sok-sok telefonálásnak, levelezésnek, a Nyugodt Szív által bekötési díjra elutalt 30.000 Ft-nak köszönhetően a család két hét múlva már nem a kútról hordta a vizet.

A 3 kiskorú gyereket nevelő “B. Tamásné” családja érdekében fordult az alapítványhoz. A tulajdonos eladta fejük fölül bérelt lakásukat. Ahogy levelében írta: „albérletben vagyok három gyerekkel, éppen ma közölte a tulaj, hogy eladta a házat a fejünk felől. […] korábban én a közszférában dolgoztam, de 2007-ben munkanélküli lettem, és mindenünket elvesztettük
Az új albérlet kivételéhez a Nyugodt Szív 40.000 Ft-tal járult hozzá.

Egyedülálló 5 gyerekes fordult hozzánk:
Főállású anyuka voltam, előtte gyesen eközben elvégeztem a szociális ápoló gondozó szakmát , hogy ezzel fogok majd munkát is találni . Bizonyítványom nagyon jó lett, viszont munkát nem lehet kapni, mert válaszul azt kapom ,hogy nincs kellő gyakorlati tapasztalatom. Ki akartam törni. azt akartam legyen egy hivatásom. Voltam önkéntes, hogy legyen tapasztalatom.
Munkát azonban így sem kapott, közmunkásnak sem vették fel, így az adósság csak halmozódott. Villany, gáz már kikapcsolás előtt volt, s az fenyegetett, hogy elvesztik az önkormányzati bérlakást.
A Nyugodt Szív kifizette a legkritikusabb 150.000 forintos tartozást, így maradhattak a lakásban. A továbbiakban 20.000 Ft-ot kell törlesztenie az anyukának, ami már nem lehetetleníti el az életüket.

„J. Tímea” érdekében családsegítője fordult hozzánk. Ezt írta ajánlásában Tímeáról: „mélyen hívő ember, a vallás segít neki a mindennapok terhét elviselni. Valaha jobb napokat élt meg, volt munkahelye, könyvesboltban volt eladó. (Mindig dolgozott.)
Tímea munkanélküli időszaka alatt felhalmozott 66. 366 Ft-nyi lakbérhátralékot, s az adósság miatt veszélybe került lakhatása.
Az egész adósság kiegyenlítését a Nyugodt Szív vállalta.

FOLYAMATOSAN FELTÖLTÜNK ÚJABB TIPIKUS ESETEKET